ZAŠTO JE KORISNO IZABRATI HBC ČLANSKU KARTICU?

1. HBC članska kartica sarađuje sa mnogim privatnim zdravstvenim ustanovama, pružaocima usluga iz oblasti nege tela i velnesa, a potpuno je nazavisna od njih, tako da možete da izaberete onu ustanovu i uslugu koju Vi želite od mnogobrojnih u našem sistemu.

2. Omogućava Vam da efikasno ostvarite zdravstvene usluge (bez čekanja u redovima, uputa, lista čekanja, itd.).

3. Možete da koristite besplatne usluge koje omogućava ova kartica.

4. Smanjuje velike finansijske izdatke za zdravstvene usluge.

5. Ovu karticu mogu dobiti korisnici svih uzrasta, svih slojeva stanovništva za korišćenje u svim zdravstvenim slučajevima, kao i za negu tela i velnesa.

6. Omogućava izuzetne zdravstvene usluge, usluge nege tela i velnesa koje postoje u mreži naših partnera svih specijalnosti.

7. Možete slobodno da nam se obratite ako Vam je potrebna neka dodatna usluga.

8. Na kraju, cena za dobijanje kartice je veoma pristupačna, omogućavajući svim građanima da postanu njeni korisnici i da iskoriste povoljnosti koje ona nudi.

KAKO MOGU DA ISKORISTIM BESPLATNE USLUGE I OSTALE POVOLJNOSTI KARTICE?

Kada postanete korisnik HBC članske kartice, možete da iskoristite besplatne usluge i druge povoljnosti kod bilo kog našeg partnera. Danas, sa skoro potpunom pokrivenošću Beograda, naši profesionalci za podršku i razvoj naše mreže partnera takođe brinu o kvalitetu usluge koju dobijate, uvećava i širi mrežu saradnika HBC kartice, dodajući nove oblasti radi što bolje pokrivenosti čitave Srbije kvalitetnim i ekonomičnim uslugama za Vas i Vašu porodicu. Na ovaj način će svaki građanin imati mogućnost da postane njen član i moći će da koristi usluge i povoljnosti koje nudi kartica, ma gde da živi u Republici Srbiji.

 

hbc srbija