Kako HBC članska kartica funkcioniše?

hbc srbija

HBC članska kartica je osnovana sa idejom da nezavisno od ekonomskog položaja, omogući dostupnost medicinskih usluga i usluga nege tela i velnesa po najnižim mogućim cenama. Ova ideja je prihvaćena od strane vrhunskih stručnjaka koji čine rasprostranjenu i respektabilnu mrežu privatnih zdravstvenih ustanova i profesionalaca iz oblasti nege tela i velnesa putem koje korisnicima HBC članske kartice pružaju visoko kvalitetne usluge prevencije, dijagnostike, lečenja, terapija, itd. i oslobađaju ih visokih troškova i nepotrebnog čekanja u državnim zdravstvenim ustanovama.

HBC članska kartica svojim korisnicima omogućava snažne pogodnosti i povoljnosti. Korisnici ove kartice imaju mogućnost da koriste razne besplatne usluge i velike popuste na usluge koje pružaju naši partneri. Bez obzira na zdravstveno stanje, starosno doba, istoriju bolesti, ekonomski položaj ovu karticu može koristiti svako ko veruje da je zdravlje najvažniji prioritet. Članovi sistema HBC kartice mogu da biraju između velikog broja zdravstvenih stručnjaka, doktora, medicinskih centara, poliklinika, domova zdravlja, laboratorija, salona lepote, spa centara za bilo preventivnu zdravstvenu uslugu ili medicinsku negu i lečenje 24 sata na dan. Definitivno, mi stvaramo dinamičnu saradnju privatnog zdravstvenog sektora i korisnika zdravstvene HBC kartice koja danas omogućava veliki broj besplatnih usluga, velikih popusta I drugih povoljnosti na usluge koje pužaju naši partneri.