Kako mogu da iskoristim besplatne usluge i ostale povoljnosti kartice?

Kada postanete korisnik HBC članske kartice, možete da iskoristite besplatne usluge i druge povoljnosti kod bilo kog našeg partnera. Danas, sa skoro potpunom pokrivenošću Beograda, naši profesionalci za podršku i razvoj naše mreže partnera takođe brinu o kvalitetu usluge koju dobijate, uvećava i širi mrežu saradnika HBC kartice, dodajući nove oblasti radi što bolje pokrivenosti čitave Srbije kvalitetnim i ekonomičnim uslugama za Vas i Vašu porodicu. Na ovaj način će svaki građanin imati mogućnost da postane njen član i moći će da koristi usluge i povoljnosti koje nudi kartica, ma gde da živi u Republici Srbiji.hbckartica