Kako se koristi HBC kartica

Za zakazivanje i korišćenje usluga.

1. Prilikom korišćenja usluga koje HBC članske kartice obezbeđuje potrebno je obavezno prethodno zakazivanje kod partnera kojeg ste izabrali iz naše mreže partnera.

2. Prilikom korišćenja kartice potrebno je da pokažete vašu karticu zajedno sa bilo kojom ličnom ispravom koja sadrži vašu sliku. U suprotnom nije moguće korišćenje kartice.

3. Uslugu sa popustom koju kartica obezbeđuje plaćate direktno partneru u skladu sa poslovnom politikom partnera.


hbc srbija


Uvid u pogodnosti svih partnera na veb sajtu

1. Idete na sekciju “Ulogujte se” na početnoj stranici veb-sajta i izaberite opciju “članovi”.

2. Ulogujte se sa korisničkim podacima koji se nalaze na vašoj HBC članskoj kartici.

3. U polje lozinka unosite broj kartice koji čini 16 cifara sa jednim razmakom između svake četiri cifre.


hbc srbija