Šta je HBC kartica?

HBC kartica je prva i jedinstvena članska kartica iz oblasti zdravstva, nege tela i velnesa u Srbiji. To je kartica koja smanjuje visoke troškove za pružanje privatnih medicinskih usluga, isključuje duga čekanja kod državnih zdravstvenih ustanova i visoke cene premije zdravstvenog osiguranja kod privatnih osiguravajućih društava. Istovremeno ova kartica pruža na visokom nivou njenim članovima lekarsku brigu u oblastima prevencije, dijagnostike i terapije, postavljajući na prvo mesto zdravlje njenih korisnika-članova!

"Prevencija je najbolja terapija" - Ovaj stav smo usvojili zajedno sa grupom stručnjaka, nosiocima medicinskih usluga, doktorima svih specijalnosti, dijagnostičkim centrima, klinikama i drugim profesionalcima koji su pokazali razumevanje i interesovanje za približavanje privatnih medicinskih usluga našim manje imućnim sugrađanima kao i svima ostalima. Zajedno smo razvili jedan nov sistem staranja i brige u oblastima zdravstva, nege tela i velnesa za svakoga bez obzira na zdravstveno stanje, istoriju bolesti, starosno doba i ekonomski položaj. Tako je nastala jedinstvena zdravstvena kartica HBC članska kartica koja sada započinje svoju aktivnost i u Srbiji.

To je zdravstvena kartica sa mnogim beneficijama!

Sa HBC članskom karticom dobijate mogućnost korišćenja medicinskih usluga u nizu zdravstvenih stručnjaka, doktora, medicinskih i dijagnostičkih centara, klinika, domova zdravlja, laboratorija, salona lepote, spa centara širom Srbije. Šta više, obezbeđujete sebi pristup velikom broju privatnih lekara svih specijalnosti, kao i profesionalcima koji se bave zdravljem i održavanjem dobrog psihofizičkog stanja u svim većim gradovima Srbije. Svi naši partneri su sa nama potpisali Ugovor o saradnji, jedni uz besplatno pružanje usluga, a drugi uz umanjenje cena usluga, a koje mi dalje obezbeđujemo našim članovima-korisnicima kartice.

Kartica nije zamena za medicinske usluge državnog zdravstvenog osiguranja!

Dejstvuje dopunski i efikasno u odnosu na državne zdravstvene ustanove, pružajući vam mogućnost da dostojanstveno i lako dođete do medicinskih usluga kod privatnih zdravstvenih ustanova.

Nema nikave veze sa bilo kojim osiguravajućim društvom!

Sistem HBC članska kartica funkcioniše bez finansijskih transakcija sa partnerima koji se profesionalno bave zaštitom zdravlja, negom tela i održavanjem dobrog psihofizičkog stanja čoveka. Besplatne ili snižene cene usluga su isključivo ponuda naših partnera korisnicima ove kartice, a cena za njeno dobijanje je najmanja na tržištu!