ZAŠTO JE KORISNO IZABRATI HBC ČLANSKU KARTICU?

1. HBC članska kartica sarađuje sa mnogim privatnim zdravstvenim ustanovama, pružaocima usluga iz oblasti nege tela i velnesa, a potpuno je nazavisna od njih, tako da možete da izaberete onu ustanovu i uslugu koju Vi želite od mnogobrojnih u našem sistemu.

2. Omogućava Vam da efikasno ostvarite zdravstvene usluge (bez čekanja u redovima, uputa, lista čekanja, itd.).

3. Možete da koristite besplatne usluge koje omogućava ova kartica.

4. Smanjuje velike finansijske izdatke za zdravstvene usluge.

5. Ovu karticu mogu dobiti korisnici svih uzrasta, svih slojeva stanovništva za korišćenje u svim zdravstvenim slučajevima, kao i za negu tela i velnesa.

6. Omogućava izuzetne zdravstvene usluge, usluge nege tela i velnesa koje postoje u mreži naših partnera svih specijalnosti.

7. Možete slobodno da nam se obratite ako Vam je potrebna neka dodatna usluga.

8. Na kraju, cena za dobijanje kartice je veoma pristupačna, omogućavajući svim građanima da postanu njeni korisnici i da iskoriste povoljnosti koje ona nudi.

 

hbc srbija