Pogodnosti za partnere

Glavni zadatak poslovanja i razvoja kompanije HBC kartica d.o.o., koja izdaje i promoviše HBC člansku karticu, je uspostavljanje saradnje sa odabranim profesionalcima iz oblasti zdravstva, nege tela i velnesa , kao i stalno širenje mreže partnera iz navedenih oblasti. Saradnjom sa našom kompanijom i ulaskom u sistem HBC članske kartice ostvarićemo zajednički cilj unapređenja vašeg poslovanja. Pružanjem pogodnosti za članove - korisnike u vidu besplatnih usluga i popusta, obezbeđujete veći broj klijenata spremnih da pruže svoje poverenje privatnoj lekarskoj praksi i za kompleksnije zahteve.

Saradnjom sa sistemom HBC članska kartica stupate u kontakt sa svim članovima našeg sistema koji će biti upoznati sa uslugama koje vi nudite i koje će biti dostupne članovima po povlaščenim cenama. Kartica će biti dostupna svim našim građanima bez obzira na zdravstveno stanje, istoriju bolesti, starosno doba i ekonomski položaj što u velikoj meri proširuje broj korisnika usluga iz oblasti zdravstva, nege tela i velnesa.

Bez plaćanja provizije i preskupih članarina možete da postanete naš partner!

Saradnja sa nama omogućava višestruke prednosti, a to su:

1. Direktna finansijska korist kroz povećanje broja pacijenata.
2. Bolja pozicija na tržištu u odnosu na konkurenciju van sistema.
3. Besplatna reklama na našem veb-sajtu koji će imati veliku posećenost.
4. Besplatna reklama u našem katalogu koji dobijaju svi članovi.
5. Besplatna reklama kroz marketinške kampanje koje ćemo organizovati.
6. Besplatna reklama putem flajera i ostalog propagandnog materijala.
7. Izgradnja pozitivne reputacije ulaskom u sistem HBC kartice.
8. Besplatan memorijski prostor na našem veb-sajtu radi objavljivanja članaka, naučnih radova, informacija, promocije neke nove specijalne vrste usluge, novog metoda lečenja, itd.

Kako bi vam detaljno objasnili kako funkcioniše naš sistem i otkrili druge pogodnosti koje imaju naši partneri možete nas kontaktirati na brojeve telefona 011-3087 090, 011-3087 091, putem imejl adrese info@hbc-serbia.rs, ili nam možete poslati Vaše podatke putem online formulara, a naše osoblje će vas kontaktirati u najkraćem mogućem roku..