Uslovi i uputstvo za korišćenje HBC članske kartice

Sticanje i korišćenje HBC članske kartice podrazumeva izričito i potpuno prihvatanje navedenih uslova i pravila.

 1. HBC člansku karticu izdaje i promoviše privredno društvo HBC kartica doo Beograd. Kompanija HBC kartica doo sarađuje sa privatnim zdravstvenim ustanovama, pojedincima i organizacijama koje se bave alternativnom medicinom, profesionalcima iz oblasti nege tela i velnesa, koji korisnicima kartice pružaju besplatne usluge i usluge sa popustima.

 2. Pravo na korišćenje kartice ima član odnosno korisnik čije se ime nalazi na kartici i njena upotreba nije dozvoljena od strane trećeg lica.

 3. Period važenja kartice je godinu dana od datuma izdavanja.

 4. Sticanje HBC članske kartice je moguće isključivo nakon popunjavanja formulara, prihvatanja svih uslova i pravila korišćenja kartice kao i davanja saglasnosti od strane lica kojem se kartica izdaje.

 5. Svi partneri (doktori svih specijalnosti, dijagnostički centri, privatne klinike, pojedinci i organizacije koje se bave alternativnom medicinom, kao i profesionalci iz oblasti nege tela i velnesa) i pogodnosti koje pružaju korisnicima kartice su istaknuti na veb stranici kompanije HBC kartica doo sa veb adresom http://www.hbcsrbija.rs putem koje svi članovi koji poseduju karticu mogu da se informišu.

 6. Lista partnera i pogodnosti koje pružaju partneri mogu biti promenjene bez pismenog obaveštenja od strane kompanije HBC članska kartica doo. O svim izmenama (na primer: promena ponude jednog od partnera, dodatna ponuda, prekid saradnje sa bilo kojim partnerom ili bilo koja promena koja se može dogoditi tokom saradnje kao što je navedeno u "Ugovoru o poslovnoj saradnji") naši članovi će biti obavešteni i informisani putem imejla i objavljivanjem obaveštenja na našem veb sajtu u sekciji "vesti".

 7. Korisnik kartice novčanu naknadu za pruženu uslugu od strane partnera plaća direktno partneru odnosno pružaocu usluge pre ili nakon pružene usluge u skadu sa pravilima partnera. Troškovi svake usluge korisnika kartice je ugovoren između kompanije HBC kartica doo i partnera, a važeći cenovnik je postavljen na veb sajtu www.hbcsrbija.rs..

 8. Svi partneri su u obavezi da pruže usluge koje su ugovorene za korisnike HBC kartice, sve do isteka važenja iste. U slučaju prekida saradnje sa nekim od naših dotadašnjih partnera, partner je u obavezi da izađe u susret svim onima koji karticu poseduju u otkaznom roku od mesec dana od dana objavljivanja prekida saradnje sa privrednim društvom HBC kartica doo.

 9. Kompanija HBC kartica doo ne preuzima nikakvu odgovornost u slučaju da na bilo kakav ili bilo koji način dođe do lekarske greške ili nemara nekoga od partnera. Ukoliko dođe do nemilog događaja, ODGOVORNOST za takve slučajeve preuzima SAMO I ISKLJUČIVO partner privrednog društva HBC kartice doo.

 10. Na prednjoj strani HBC članske kartice se nalazi ime i prezime člana, onako kako je navedeno u formularu i mora biti identično sa imenom koji se nalazi u ličnoj karti ili pasošu građanina, rok trajanja karte, kao i jedinstveni broj kartice koji služi za prepoznavanje korisnika kartice kod izdavaoca kartice kao i prilikom korišćenja usluga kod partnera.

 11. Svaka HBC članska kartica
  ~ se dostavlja sa opširnim informativnim materijalom koji sadrži podatke o partnerima (adrese, kontakti, delatnosti), korišćenjem kartice i uslovima korišćenja iste.
  ~ može biti poništena ukoliko nije prošlo 14 radnih dana od datuma izdavanja i ukoliko nije došlo do korišćenja bilo koje usluge koje pružaju partneri.
  ~ mora se pokazati pri svakom korišćenju usluga partnera zajedno sa bilo kojim ličnim dokumentom koji sadrži fotografiju lica kojem pripada, radi indetifikovanja korisnika (lična karta, pasoš, vozačka dozvola).
  ~ nema nikakvih ograničenja za sticanje iste (starosnu granicu, privatno ili državno osiguranje, zdravstveno stanje, istoriju bolesti, itd.).


 12. Kompanija HBC kartica doo ima dozvolu za formiranje arhive korisnika kao i uvid u lične podatke kao što su ime i prezime, datum rođenja, adresa, kontakt i sl. koje ispunjava sam korisnik prilikom sticanja kartice. Administracija, obrada i zaštita ličnih podataka članova podleže trenutnim pozitivno pravnim propisima Republike Srbije. Kompanija se obavezuje da neće prodati ili iznajmiti lične podatke korisnika drugom pravnom ili fizičkom licu. HBC kartica doo se obavezuje da će sve navedene lične podatke koristiti u slučaju dostavljanja foto ili drugih kopija, brošura ili obaveštenja druge vrste elektronskim putem, ili u slučaju slanja proizvoda, poklona, sms, mms poruka korisnicima kartice.

 13. Kompanija HBC kartica doo ima pravo da pruža neophodne informacije partnerima vezano za korisnike kartice.